Sat Șendreni, (DN25) nr.3, Galați

Termeni și condiții

Versiunea 2018, 26 Septembrie

1. Termeni generali și definiții

Folosirea Site-ului www.4pneuri.ro, implică acceptarea acestor termeni și condiții.

Pentru folosirea în cele mai bune condiții a Site-ului, se recomandă citirea cu atenție a tuturor termenilor și condițiilor.

"Termeni și condiții" de utilizare a Site-ului www.4pneuri.ro (denumite în continuare “Termeni și Condiții”) stabilesc condițiile pentru orice persoană care vizitează,  accesază  www.4pneuri.ro, (denumit în continuare “Site” și/sau “4pneuri”) achiziționează anvelope prin intermediul Site-ului (denumit în continuare “Serviciul 4pneuri”).

„Termeni si condiții” are valoarea unei convenții încheiate între Master LUX S.R.L. (denumită în continuare “Master LUX S.R.L.”), în calitatea sa de proprietar și administrator al Site-ului și de furnizor (Vanzator) al Serviciului 4pneuri.

Orice persoana care vizitează, accesează  sau care utilizează în orice mod Serviciul 4pneuri (denumită în continuare “Utilizator”). Accesarea sau vizitarea în continuare a Site-ului, a oricărei pagini din acesta și/sau utilizarea Serviciului 4pneuri, precum și a oricărui component al acestuia constituie o acceptare în intregime și necondiționată a „Termenilor și Condițiilor” și a oricărei prevederi din acestea. Neacceptarea acestor „Termeni și Condiții” ori a oricărei prevederi din acestea atrage obligația persoanei respective de a înceta imediat accesarea Site-ului.

În cuprinsul Termeni și Condiții, următorii termeni vor avea, dacă din context nu rezultă altfel, semnificațiile specificate mai jos:

4pneuri.ro – Societatea Master LUX S.R.L., persoana juridică având sediul social în Șendreni,  Nr.3, Jud. Galați, cod unic de înregistrare fiscală RO18563694, număr de ordine în Registrul Comertului J17/628/2006, organizată în baza legii romane;

Site – domeniul www.4pneuri.ro și subdomeniile acestuia;

Vanzator – 4pneuri.ro;

Utilizator – orice persoană fizică/persoană juridică care are sau obține acces la Conținut, în scopuri private sau profesionale, prin orice mijloc de comunicare pus la dispozitie de catre 4pneuri.ro (electronic – formele de pe 4pneuri, email, telefonic sau scrisoare la adresa poștală) și care a acceptat Termenii și Condițiile de Utilizare ale prezentului Site, îndeplinind în acest sens toate cerințele menționate, ce inițiază și finalizează o comandă;

Comandă – un document electronic ce intervine ca formă de comunicare între Vânzator și Utilizator prin care Utilizatorul transmite Vânzatorului, prin intermediul Site-ului intenția sa de a achiziționa bunuri și/sau servicii de pe Site;

Bunuri și Servicii – orice produs sau serviciu, inclusiv documentele și serviciile menționate în Comandă, care urmează a fi furnizate de către Vânzător Utilizatorului ca urmare a Contractului încheiat;

Contract la distanță – conform definiției cuprinse în OUG 34 din 4 iunie 2014 privind drepturile consumatorilor în cadrul contractelor încheiate cu profesioniștii, precum și pentru modificarea și completarea unor acte normative art. 2 punctul 7, astfel cum aceasta a transpus Directiva 2011/83/UE privind drepturile consumatorilor: orice contract încheiat între comerciant și consumator în cadrul unui sistem de vânzări sau de prestare de servicii la distanță organizat, fără prezență fizică simultană a comerciantului și a consumatorului, cu utilizarea exclusivă a unuia sau a mai multor mijloace de comunicare la distanță, pană la și inclusiv în momentul în care este încheiat contractul;

Conținut:

 • toate informațiile de pe 4pneuri.ro care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;
 • conținutul oricărui e-mail trimis Clienților săi de către Master LUX S.R.L. prin mijloace electronice și/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
 • orice informație comunicată prin orice mijloc de către un angajat sau colaborator al Master LUX S.R.L, Utilizatorului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de catre acesta;
 • informații legate de produsele, serviciile și/sau tarifele practicate de  Master LUX S.R.L într-o anumită perioadă;
 • informații legate de produsele, serviciile și/sau tarifele practicate de către un terț cu care  Master LUX S.R.L are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumită perioadă;
 • date referitoare la  Master LUX S.R.L, sau alte date privilegiate ale acesteia.

Rating – modalitate de exprimare a gradului de satisfacție a unui consumator față de un produs. Rating-ul se exprimă sub forma de stele, fiecare produs putând primi un punctaj de la o stea, la cinci stele.

Document – prezentele Termene și Condiții;

Tranzacție – încasarea sau rambursarea unei sume rezultată din vânzarea unui Bun și/sau Serviciu de catre 4pneuri.ro, Utilizatorului, prin utilizarea serviciilor procesatorului de carduri agreat de catre 4pneuri.ro, indiferent de modalitatea de livrare;

Specificații – toate specificațiile și/sau descrierile Bunurilor și Serviciilor așa cum sunt precizate în descrierea acestora;

Termen de garanție – limita de timp, care curge de la data dobândirii produsului, până la care producatorul iși asumă responsabilitatea remedierii sau înlocuirii produsului achizitionat, pe cheltuiala sa, dacă deficientele nu sunt imputabile consumatorului;

Calitate – ansamblul de proprietăți și caracteristici ale unui produs sau serviciu, care îi conferă aptitudinea de a satisface, conform destinației acestuia, necesitățile explicite sau implicite.

Documentul – stabilește termenii și condițiile de utilizare ai Site-ului/Conținutului de către Utilizator, în cazul în care acesta nu dispune de un alt acord de utilizare valid, încheiat între 4pneuri.ro și acesta. Folosirea, inclusiv dar nelimitându-se la accesarea, vizitarea și vizualizarea, Conținutului, implică aderarea Utilizatorului la prezentele termeni și condiții; Utilizatorul se obligă să monitorizeze permanent termenii și condițiile care pot fi actualizate, modificate și completate. În cazul unor neânțelegeri se aplică Termenii și condițiile valabile la momentul comenzii și notificării acestuia în scris către 4pneuri.ro.

Accesul la Conținut se face exclusiv prin accesarea Siteului public disponibil 4pneuri.ro.

Prin folosirea Site-ului/Conținutului, Utilizatorul este singurul responsabil pentru toate activitățile care decurg prin folosirea acestuia. De asemenea, acesta raspunde pentru orice daune materiale, intelectuale sau electronice sau de orice altă natură produse Site-ului sau a Continutului 4pneuri.ro sau oricărui terț cu care 4pneuri.ro are încheiate contracte, în conformitate cu legislatia română în vigoare.

Posibilitatea de a comanda online este disponibila doar persoanelor cu adresa de livrare în România.

2. Politica de confidențialitate

Confidențialitatea dvs. este importantă pentru noi. Prin urmare, acordăm o atenție deosebită protejării datelor dvs. cu caracter personal. Prin Politica de confidențialitate, noi ca operator al Site-ului www.4pneuri.ro, dorim sa vă informăm ce date cu caracter personal pe care le colectăm precum și modul în care utilizăm datele respective, atunci când utilizați Site-ul nostru web, asigurându-vă ferm că acționăm legal, echitabil și transparent pentru prelucrarea lor în scopuri determinate, explicite și legitime, adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile declarate. Puteți vizualiza politica de confidențialitate accesând linkul: https://4pneuri.ro/confidentialitate

3. Drepturi de proprietate intelectuală

Elementele din conținutul Site-ului – elementele de grafică ale Site-ului www.4pneuri.ro scripturi, programe, baze de date, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, tot conținutul în format text, precum și sursele tehnice ale tuturor serviciilor și facilităților prezente și viitoare, cu excepția cazului când este menționat expres un alt proprietar, sursele paginilor, dar și orice alt material, transmis sub orice formă de și către Utilizatori (prin vizualizare directă pe Site) aparțin Master LUX S.R.L. și partenerilor săi și reprezintă conținutul Site-ului.

Conținutul Site-ului www.4pneuri.ro indiferent de zona în care se află pe Site și indiferent de tip, poate fi utilizat exclusiv în scopuri personale. Orice utilizare de conținut de către terțe persoane în alte scopuri decât cel personal, se poate face numai cu acordul scris, expres și prealabil al Master LUX S.R.L. Se interzice a copia, a prelucra, a reproducere, a publica, a transmite, a vinde, a distribui partial, intergral sau modifica, întreg conținutul sau o parte din conținut în alte scopuri decât cel personal. Sunt recunoscute următoarele exceptii:

 • se permite reproducerea pe Site-uri noncomerciale, forumuri, articole din presa, mici fragmente din articolele publicate, doar dacă este specificată sursa informațiilor preluate sub urmatoarea forma: Sursa: www.4pneuri.ro.
 • se permit link-uri către Site, doar dacă după fiecare link sau la sfarșitul articolului este specificataă sursa astfel: Informații furnizate te www.4pneuri.ro.

Cererile de utilizare a conținutului Site-ului în orice scop ce nu este personal, pot fi trimise prin e-mail la adresa vanzari@4pneuri.ro. Master LUX S.R.L își rezervă dreptul de a acționa în instanță orice persoanî și/sau entitate care încalcă în orice mod prevederile de mai sus.

Orice persoană care trimite în orice mod informații sau materiale către Site iși asumă obligația de a nu prejudicia în niciun mod drepturile de autor pe care o terța persoană le poate invoca în legatură cu materialele și informațiile transmise in orice mod catre Site. Orice persoana care trimite in orice mod informații sau materiale către Site întelege și acceptă că încalcarea în orice mod a acestei obligații nu poate angaja în niciun mod răspunderea Master LUX S.R.L., ci numai răspunderea persoanei în cauză.

Acest Site poate conține trimiteri (link-uri) către alte Site-uri care nu aparțin Master LUX S.R.L sau unui afiliat al acesteia, drept pentru care Master LUX S.R.L nu este răspunzătoare sub niciun aspect pentru conținutul acelor Site-uri.

4. Publicitate și legături cu alte Site-uri

Sunteți de acord cu următoarele: operatorii, administratorii și/sau proprietarii Site-ului nu sunt sub nicio formă responsabili pentru relațiile sau consecințele acestora rezultand din: achiziții, oferte speciale, promoții, promovări, sau oricare alt tip de relație/legatură/tranzacție/colaborare/ etc. care pot apărea între dumneavoastră ca Utilizator și oricare dintre cei care iși fac promovare directă sau indirectă prin intermediul 4pneuri.ro. Operatorii, administratorii și/sau proprietarii Master LUX S.R.L nu pot fi facuti nici material și nici sub alta formă, direct sau indirect, responsabili pentru cele mai sus menționate.

5. Încheierea contractului de vânzare

Paginile de produse găzduite pe Site-ul 4pneuri.ro constituie intenție de negociere, în întelegerea Art. 1189(1) Cod Civil. Comanda facută de cumparător este un act cu efecte juridice, considerat drept ofertă. Din momentul acceptării comenzii de către Vânzator între părti este încheiat un contract generator de drepturi și obligatii, așa cum sunt definite ele în contract sau în termenii și condițiile prezente, care sunt parte integrantă din acest contract.

6. Condiții de retur

Situl 4pneuri.ro asigură dreptul la retur a mărfurilor și serviciilor procurate. Pentru mai multe informații referitoare la dreptul de retur acordat conform legislatiei în vigoare, vă rugam sî consultați https://4pneuri.ro/returnare

7. Condiții de garanție

Informații referitoare la condițiile de garanție acordat conform legislației în vigoare, le puteți consulta pe pagina https://4pneuri.ro/garantie.

8. Limitarea răspunderii

Master LUX S.R.L. nu iși asuma obligația și nu garantează implicit sau expres, pentru conținutul de pe Site sau pentru conținutul oferit de Utilizatorii Site-ului. Master LUX S.R.L. face toate eforturile rezonabile pentru a asigura acuratetea și încrederea în serviciul 4pneuri și va încerca să corecteze erorile și omisiunile cât mai repede posibil. Cu toate acestea, Master LUX S.R.L. nu este responsabilă pentru inadvertențe, erori sau omisiuni în cadrul informațiilor furnizate de Utilizatori. În mod expres, Utilizatorii Site-ului 4pneuri.ro sunt de acord să exonereze de răspundere pe Master LUX S.R.L. pentru orice acțiune judiciară sau extrajudiciară, care provine ca urmare a utilizării incorecte sau frauduloase a Site-ului www.4pneuri.ro.

Pentru caz de forță majoră, Master LUX S.R.L. și/sau operatorii, directorii, angajații, sucursalele, filialele și reprezentanții săi, este/sunt exonerată total de răspundere. Cazurile de forță majoră includ, dar nu se limitează, la erori de funcționare ale echipamentului tehnic al Master LUX S.R.L., erori de preț, erori de poze pentru produse, lipsa funcționării conexiunii la rețeaua internet, lipsa funcționarii conexiunilor de telefonie, virușii informatici, accesul neautorizat în sistemele Site-ului, erorile de operare, greva, etc. Utilizatorii sunt de acord să protejeze și să asigure pe Master LUX S.R.L. și/sau pe operatorii, directorii, angajații, sucursalele, filialele și reprezentanții săi împotriva oricăror cereri, pretenții, acțiuni, impuneri, pierderi, daune, costuri (incluzând, fără niciun fel de limitare, onorariile avocaților), cheltuieli, judecăți, decizii, amenzi, regularizări sau alte obligații rezultate sau relaționate cu orice altă acțiune a Utilizatorului în legatură cu utilizarea Serviciului 4pneuri sau orice alt aspect relaționat Serviciului 4pneuri.

Menționăm că pozele prezentate pe Site au titlu informativ. Producătorul nu furnizează poze individuale pentru fiecare dimensiune de anvelope, doar poze cu caracter general. Profilul benzii de rulare poate varia puțin în funcție de dimensiune. Daca în poza apare și janta aceasta are doar o valoare simbolică, se comercializează doar cauciucul.

WebSite-ul www.4pneuri.ro folosește un catalog de dimensiuni ale anvelopelor, utilizat pentru opțiuni de căutare în opțiunile pentru Căutare după parametri și în opțiunea Caută după Automobil, care are o natură publică și care nu a fost realizat în mod special pentru Site-ul www.4pneuri.ro. În momentul în care Utilizatorul Site-ului foloseste acest catalog iși asumă responsabilitatea de a verifica datele tehnice rezultate din catalog cu datele tehnice din manualul autovehiculului. Prin folosirea acestui catalog Utilizatorii Site-ului www.4pneuri.ro înțeleg că informațiile prevăzute în acesta au doar caracter informativ, și nu sunt suficiente pentru efectuarea unei decizii de achizitie care sa fie completă și să reflecte în mod specific necesitățiile acestuia.

Produsele sau serviciile existente pot fi mărci înregistrate ale unor alte companii. Nu vom fi responsabili în fața nici unei persoane sau companii care folosește sau se bazează pe informații sau opinii neconforme conținute de acest Site. De asemenea, nu vom fi raspunzători pentru: orice fel de prejudiciu (direct, indirect, accidental sau nu) ce rezultă din folosirea sau din incapacitatea de folosire a informației prezentate pe Site, orice tip de erori sau omisiuni în conținut care pot conduce la orice fel de pierderi. Informațiile provenite de la parteneri poartă raspunderea acestora.  

9. Condiții de livrare și plată

Vă rugăm verificați integritatea fizică a coletelor în momentul în care le primiți de la Fan Courier în prezența curierului și cereți întocmirea unui proces verbal de constatare a daunelor dacă produsele prezintă urme de deteriorare. Orice reclamație ulterioară nu va fi luata in considerare.

Costuri de transport:
            – 11,9 Lei (TVA inclus) / anvelopă de turisme, 4×4 și SUV-uri;
            – 14,9 Lei (TVA inclus) / anvelopă cargo;
            – 44,9 Lei (TVA inclus) / anvelopă de camion.

 • Transportul GRATUIT se acordă la achiziționarea a minim 2 anvelope de turisme, 4×4  SUV-uri și cargo dacă nu există km. suplimentari pentru comanda de livrare.
 • Dacă localitatea de livrare are km. suplimentari, puteți opta pentru plata km. suplimentari sau ridicarea anvelopelor de la sediile Fan Courier. Verifică dacă localitatea de livrare are km. suplimentari aici. Costul pe fiecare km. suplimentar este de 0,95 lei/km cu TVA inclus.
 • Primul kg este 13 lei cu TVA inclus. Fiecare kg. suplimentar este de  1,06 lei cu TVA inclus.
 • Returul rambursului prin virament bancar este de 5,95 lei cu TVA inclus.

Termenul de livrare al unei comenzi este comunicat la plasarea acesteia și este un interval de zile influențat de: transportul bunurilor de la furnizorii de marfă, timpii de procesare în centrul logistic al furnizorului initial și în depozitul Master LUX S.R.L., zile lucratoare din luna, numarul produselor din comanda, timpul de procesare a fiecarui produs, curierul care expediaza coletele, sarbatori legale, conditiile meteo etc. Termenul total de livrare poate fi decalat de un produs cu perioadă mai lungă, astfel Utilizatorul acceptă că prin cumularea a mai multe produse într-o comandă decaleaza livrarea produselor pană la data cea mai îndepartată. Livrările se vor efectua de regulă, însă pot exista și excepții, în interiorul perioadei asumate la plasarea comenzii (variază între 2 zile și 15 zile lucratoare în funcție de produsul ales și sezon). Utilizatorul poate obține informații privind statusul livrării în orice moment dacă cunoașteți codul AWB de urmărire pe pagina https://www.fancourier.ro/awb-tracking/. Codul AWB va fi transmis prin SMS pentru comenzile validate și transmise către livrare, sau puteți apela linia de suport 4pneuri pentru a-l afla. În cazul în care produsul poate fi livrat cu depășirea termenului menționat mai sus, Master LUX S.R.L. vă va informa telefonic oferind doua opțiuni: puteți renunța la comandă/produs, fie să acceptați noul termen de livrare. În eventualitatea în care plata a fost efectuată în avans prealabil livrării, sumele plătite vor fi rambursate în totalitate conform legii, în termen de maximum 14 zile de la data renunțării (pentru persoane fizice). Termenul de livrare se calculează din momentul în care coletul pleacă către Utilizator.

Datele de facturare menționate telefonic sau completate de către Utilizator persoană fizică sau persoană juridică în rubrica – Date de facturare – nu se mai pot modifica ulterior livrării produselor. Datele de facturare trebuie să fie explicite și să conțină toate elementele de identificare. Dacă datele de facturare nu coincid cu datele de livrare se vor comunica catre 4pneuri.ro prin portal, email sau telefonic operatorului care va face confirmarea comenzii.

4pneuri.ro publică pe Site datele complete și corecte de contactare și de identificare.  Prin utilizarea formularului de contact sau al serviciului prezent pe Site, Utilizatorul acceptă automat ca 4pneuri.ro să îl contacteze prin orice mijloc disponibil incluzând și mijloacele electronice. Completarea parțiala sau integrală a formularului de contact și trimiterea acestuia nu reprezintă în niciun fel un angajament din partea 4pneuri.ro de a contacta Utilizatorul.

Accesarea Site-ului, folosirea informațiilor prezentate în cadrul acestuia, vizitarea paginilor sau trimiterea de email-uri sau notificări adresate 4pneuri.ro se realizează în mod electronic, telefonic, sau prin oricare alt mod de comunicare disponibil Utilizatorului și 4pneuri.ro, considerându-se astfel că acesta consimte primirea notificărilor din partea 4pneuri.ro în modalitate electronică și/sau telefonică, incluzând și comunicări prin email, mesaje scurte (SMS) sau prin anunțuri pe Site.

Utilizatorul declară expres că datele de contact furnizate îi aparțin (adresa de email, număr de telefon, adresa de livrare, adresa de facturare) și că vor putea fi folosite de către serviciul 4pneuri în comunicările sale cu Utilizatorul.

Produsele sunt valabile în limita stocului disponibil de la data la care a fost înregistrată comanda. Rezervarea produselor se confirmă de către operatprul (consultantul de vânzari) alocat, iar procesarea comenzilor se face în ordinea în care comenzile au fost înregistrate. Având în vedere variabilitatea comenzilor online, Master LUX S.R.L., nu poate oferi o garanție totală a stocurilor disponibile la toate produsele sau serviciile comandate prin Site-ul www.4pneuri.ro. În caz de modificare,  Master LUX S.R.L., va rectifica totalul comenzii (în minus sau în plus) în funcție de produsele alese și va confirma Utiizatorului telefonic sau prin email noua comanda modificată. În cazul în care prețurile sau alte detalii referitoare la produse au fost afisate greșit, inclusiv dintr-o eroare tehnică, ne rezervăm dreptul de a anula livrarea respectivului produs și de a anunța Utilizatorul în cel mai scurt timp despre eroarea aparută, dacă livrarea nu s-a efectuat încă.

În cazul în care Utilizatorul are anumite specificații referitoare la DOT, țara producție, data livrare, specificații livrare, și fără a ne limita doar la acestea, acesta are obligația să ne informeze la înregistrarea comenzii fie telefonic (daca comanda este preluată de unul dintre operatpri), fie la înregistrare comandă pe Site (câmp mesaj client). Solicităriile ulterioare nu pot fi luate în considerare.

10. Modificarea Termenilor și Condițiilor

Master LUX S.R.L. are dreptul de a modifica oricând și în orice mod oricare dintre prevederile din Termenii și Condițiile în întregime, fără nicio notificare în prealabil și fără a fi obligat să indeplinească o alta formalitate față de Utilizatori. Orice modificare este acceptată deplin și necondiționat de către Utilizatorii Site-ului prin simpla utilizare sau accesare a oricărei facilități oferite de Site sau prin accesarea Site-ului, intervenite oricând după operarea modificării, iar neacceptarea oricărei modificări atrage obligația respectivului Utilizator de a înceta imediat accesarea Site-ului și/sau utilizarea în orice mod a Serviciului 4pneuri.

11. Legea aplicabilă și soluționarea disputelor

Prin folosirea/vizitarea/vizualizarea/etc Siteului și/sau al oricărui conținut trimis de către 4pneuri.ro Utilizatorului prin accesare și/sau expediere prin orice mijloc (electronic, telefonic, etc), acesta se declară de acord cel puțin cu prevederile “Termeni și conditii”. Orice dispută, de orice fel, care ar putea sa apară între Utilizator și 4pneuri.ro sau partenerii săi, se va rezolva pe cale amiabilă. Daca aceasta nu va fi posibilă, conflictul va fi soluționat de către instanța competentă din Galați.

Având în vedere dispozițiile Regulamentului (UE) nr. 524/2013 privind soluționarea online a litigiilor în materie de consum și de modificare a Regulamentului (CE) nr. 2006/2004 și a Directivei 2009/22/CE, 4pneuri.ro oferă Utilizatorului posibilitatea de a opta pentru soluționarea pe cale extrajudiciară a eventualelor litigii, prin utilizarea platformei europene de soluționare online a litigiilor (platforma SOL), instrument digital creat de Comisia Europeană pentru a facilita soluționarea independentă, imparțială, transparentă, eficace, rapidă și echitabilă, pe cale extrajudiciară, a litigiilor care privesc obligațiile contractuale rezultate din contractele de vânzare sau de prestare de servicii online dintre un consumator care iși are reședința în Uniune și un comerciant stabilit în Uniune. În acest sens se poate utiliza platforma SOL: ODR.

Dacă oricare dintre clauzele de mai sus va fi găsita nula sau nevalidă, indiferent de cauză, aceasta clauză nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze.

Prezentul document a fost redactat și va fi interpretat în conformitate cu legislatia româna.

12. Contacte și alte informații

În cazul în care există întrebări sau sugestii în legatură cu 4pneuri.ro, vă rugăm să ne contactați telefonic la numărul de telefon 023 682 68 00 / 0756 09 29 91 de Luni până Vineri, program 08:00-16:00, sau prin email la office@4pneuri.ro sau reclamatii@4pneuri.ro. Orice comentarii, întrebări, feedback, idei, sugestii sau alte comunicări sau informații despre sau referitoare la Site-ul www.4pneuri.ro, funcționalitatea sau îmbunătățirea acestuia vor ramâne proprietatea Master LUX S.R.L.