Sat Șendreni, (DN25) nr.3, Galați

Condiții de garanție

Definiție: Termen de garanție – limita de timp, care curge de la data dobândirii produsului, până la care producatorul iși asumă responsabilitatea remedierii sau înlocuirii produsului achizitionat, pe cheltuiala sa, dacă deficientele nu sunt imputabile consumatorului.

Termene de garanție conform legii 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora și O.G. nr. 21/1992 privind protecția consumatorilor, republicate, cu modificările și completările ulterioare:

 • Termenul de garanție al anvelopelor comercializate pe 4pneuri.ro este de 2 ani de la data achiziționării acestora, în condițiile unei exploatări corespunzătoare. (Durata medie de utilizare a unei anvelope este de 5 ani de la data fabricației marcată pe anvelopa.);
 • Pe baza dovezii de achiziție si a seriei DOT indicată pe flancul anvelopelor, cumpăratorul se poate adresa Vânzatorului cu eventualele reclamații justificate;
 • Aplicarea termenului de garanție este condiționată de o uzura normală și uniformă a benzii de rulare obținuta în situații de exploatare corespunzătoare, până la atingerea indicatoarelor de uzură în canale de profil, la o înaltime de 1,6 mm pentru anvelopele de autoturism și teren, 2 mm pentru anvelopele de camion și mașini agricole și 4 mm pentru anvelopele agricole cu janta peste 20 țoli.

Producătorul garantează la data livrării că marfa este în strictă conformitate cu normele de aplicare pentru tipul de marfă livrată și poartă marcajele omologării conform Directivei 92/23/CEE a Consiliului European din 31 martie 1992 sau Directivei 97/24/CEE a Parlamentului și Consiliului European și celelalte reglemtări tehnice: Nr.30, Nr.54, sau Nr. 109 ale UNECE, în funcție de aplicabilitate.

Drepturile cumpărătorului conform legii 449/2003 privind vânzarea produselor și garanțiile asociate acestora:

 • Vânzătorul este răspunzator față de consumator pentru orice lipsă a conformității existentă la momentul când au fost livrate produsele;
 • În cazul lipsei conformității, consumatorul are dreptul de a solicita Vânzatorului sa i se aduca produsul la conformitate, fără plată, prin reparare sau înlocuire, sau să beneficieze de reducerea corespunzatoare a prețului ori de rezoluțiunea contractului privind acest produs;
 • În cazul lipsei conformității, cosnumatorul are dreptul de a solicita Vânzatorului în primul rând repararea produsului sau are dreptul de a solicita înlocuirea produsului, în fiecare caz fără plată, cu excepția situației în care măsură este imposibilă sau disproporționată;
 • Orice reparare sau înlocuire a produselor va fi făcută în cadrul unei perioade rezonabile de timp, stabilită de comun acord, între Vânzator și consumator. Perioada de timp stabilită nu poate depăși 15 zile calendaristice de la data la care cumpărătorul a adus la cunostință Vînzătorului lipsa de conformitate a produsului.

Situații  care conduc la pierderea garanției:

Pe durata exploatării, depozitării și transportului produselor pot interveni o serie de cazuri care conduc la diferite defecte ce nu sunt imputabile procesului de fabricație. Pneurile ce s-au deteriorat datorită următoarelor situații se exclud din drepturile de garanție prezentate:

 • Depozitare incorectă: deformare prin incidente de îndoire, presare sau lovire; apropiere de surse de căldură, contact cu produse chimice agresive, expunere îndelungată la acțiunea factorilor atmosferici;
 • Alegerea și montarea incorectă a dimensiunii: neconformitatea cu caracteristicile prevăzute în cartea de identitate a autovehiculului; folosirea de jante deformate sau destinate pentru alte dimensiuni; profil de banda de rulare necorespunzător domeniului de utlizare; inversarea sensului de direcție (cand este indicat); nerespectarea poziției de montaj (la dimensiuni speciale); montarea anvelopelor perechi (jumelate, dual) de tipodimensiuni diferite sau cu un grad de uzură inegal;
 • Situații provocate de hazard, starea drumurilor și conducerea autovehiculului: impact cu corpuri dure și tăieturi; frecări laterale sau centrale cu efecte de uzură și de dezvoltare de caldură; continuarea rulajului cu diferite corpuri tăioase reținute între canalele benzii de rulare sau în vecinătatea flancului (cazul anvelopelor dual).
 • Abateri de la parametrii de utilizare: suprasarcină, suprapresiune, subpresiune, rulaj în condiții de aplatizare (deflecție); continuare rulaj fără presiune interioară; alte situații ce nu sunt conforme cu caracteristici tehnice ale anvelopei;
 • Defecțiuni în funcționarea autovehicului: abateri ale unghiului ansamblului de direcție (uzură anormală); funționarea defectuoasă a diferențialului (uzurii neuniforme ale benzii de rulare datorită unei alunecări); improvizații ce nu respectă regulile de siguranță a circulației și de întreținere a autovehicului;
 • Echilibrarea necorespunzătoare a ansamblului anvelopei – jantă – valvă: instabilitate deterimnată de selectare a unor anvelope necorespunzătoare sau jante inguste; jante cu imperfecțiuni; defecțiuni la nivelul talonului determinate de erori de montaj;
 • Pierderea etanseității: desprinderi între componente rezultate din cauza exploatării necorespunzătoare; perforări; defectarea ventilelor; uzuri provocate în talon din montaj cu jantă neuniformă sau cu defecțiuni;
 • Situații accidentale: incendiu, accidente de circulație imputabile conducătorilor auto sau hazardului; defecțiuni în funcționarea autovehiculului; contact cu substanțe chimice și petroliere; folosirea anvelopelor în competiții automobilistice neautorizate de producător;
 • Denivelări, umflături și disconfort după atingerea unui nivel de uzură  mai mare de 20% din înaltimea inițială a profilului. Nu se prevăd compensări pentru manopera de montaj, intervenții mecanice, transport la sediul Vânzătorului, perioada de consultări și expertizare;
 • Nu se acordă garanție pentru anvelope aspura cărora s-a intervenit mecanic, chimic, termic sau asupra cărora s-au efectuat reparații (aplicat petice, snururi, vulcanizare),
 • Nu se acordă garanție dacă anvelopele nu sunt montate într-un service autorizat R.A.R. (lista service-urilor autorizate RAR poate fi consultată AICI)

În momentul solicitării garanției este necesară prezentarea copiilor:

1) factura fiscală;
2) certificat de garanție;
3) copia certificatului de înmatriculare;
4) bonului fiscal/chitanței ce fac dovada montajului produselor într-un service autorizat RAR în care să fie precizate modelul și marca mașinii, precum și numărul de înmatriculare al mașinii pe care au fost montate anvelopele în cauză.