Sat Șendreni, (DN25) nr.3, Galați

Confidențialitate

 • 1. Generalități

  www.4pneuri.ro este un magazin virtual prin care puteți să achiziționați anvelope în asortiment. Apreciem și vă mulțumim pentru încrederea pe care ne-o acordați vizitând și accesând produsele magazinului nostru virtual.

  Confidențialitatea dvs. este importantă pentru noi.

  Prin urmare, acordăm o atenție deosebită protejării datelor dvs. cu caracter personal. Prin această Politică de Confidențialitate, noi ca operator al site-ului www.4pneuri.ro, dorim să vă informăm ce date cu caracter personal colectăm precum și modul în care utilizăm datele respective, atunci când utilizați magazinul nostru web, asigurându-vă ferm că acționăm legal, echitabil și transparent pentru prelucrarea lor în scopuri stict determinate, explicite și legitime, adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile declarate.

  Operator, în temeiul Art. 4(7) din Regulamentul general nr. 679/2016 privind protecția datelor (RGPD), pentru operarea magazinului virtual 4pneuri.ro este: MASTER LUX S.R.L., persoană juridică româna cu statut de Societate cu Răspundere Limitată, Număr Ordine Registrul Comerțului J17/628/2006, Cod Unic de Înregistrare RO18563694, cu sediul principal în: Sat Șendreni, Comuna Șendreni, (DN25) nr.3, Județul Galați, cod poștal 807290

  Telefon: 0236 826 458; 0756 092 991

  E-mail: office@4pneuri.ro

  Pentru orice informații referitoare la datele cu caracter personal vă rugăm folosiți adresa e-mail: protectdata@4pneuri.ro

 • 2. Informații privind colectarea datelor cu caracter personal

  Conform Art. 4(1) RGPD, date cu caracter personal înseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (persoana vizată); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, în special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

  Principiul de bază al politicii 4pneuri.ro este de a colecta și prelucra minimum de date cu caracter personal, reduse la strictul necesar pentru a oferi cea mai placută experiență atunci când vizitați sau faceți cumpărături pe site-ul nostru.

  • 2.1. Date colectate pentru plasarea comenzii și executarea contractului

   Datele colectate de 4pneuri.ro sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate, acesta fiind unul dintre principiile de baza ale RGPD (Articolul 5(1)(c) reducerea la minimum a datelor).

   În momentul în care vă hotărâți să achizitionați un produs, pentru înregistrarea și plasarea comenzii sunt solicitate doar următoarele date cu caracter personal:

   Numele și Prenumele - executare contract, cu scop de a identifica univoc comanda dvs.;

   Număr de telefon - executare contract, cu scop de comunicare și confirmare comandă;

   Adresa de e-mail - executare contract, cu scop de comunicare și confirmare comandă;

   Adresa de facturare - executare contract, cu scop de emitere corectă și livrare a facturii;

   Adresa de livrare - executare contract, în cazul cînd solicitați serviciul de livrare, pentru scopuri de livrare comandă;

   localitate - executare contract, în cazul când solicitați serviciul de livrare, pentru scopuri de livrare comandă;

   județ - executare contract, în cazul când solicitați serviciul de livrare, pentru scopuri de livrare comandă.

   Aceste date cu caracter personal sunt colectate în scopuri comerciale, pentru a procesa comanda, a emite factura și a putea efectua expedierea bunurilor comandate. Aceste date sunt absolut necesare pentru încheierea și executarea contractului în sine, drept urmare lipsa acestora, duce la invalidarea contractului sau dupa caz, imposibilitatea executării sau a corectei evidențe contabile a acestuia.

   Totodată, colectăm date indirecte statistice referitoare la preferințele și obiceiurile de cumpărare strict pentru uz intern pentru a implementa modificările necesare magazinului nostru virtual cu scopul de a vă oferi cea mai bună experiență pentru:

   • • Interesul și preferințele legate de produselele prezentate;
   • • Gradul de utilizare și activitățile vizitatorului pe platforma magazinului virtual;
   • • Informații despre produsele achiziționate.
  • 2.2. Date comunicate cu terțe părți în scop comercial și/sau legal

   Datele necesare în scopuri comerciale sunt stocate și prelucrate de noi și eventual transmise unor terțe părți ca parte a procesului de comandă de produse, în cazul în care acest lucru este absolut esențial pentru procesul de comandă și deservire. Astfel, datele cu caracter personal împreună cu valorile cantităților de bunuri solicitate și prețurile calculate sunt înregistrate în baza de date financiar contabilă sub denumirea de date de facturare și sunt păstrate pe serverul controlat de angajații noștri. Datele de facturare sunt transmise firmei de curierat cu care colaboram în vederea expedierii la adresa solicitată. Documentele contabile aferente unui an financiar sunt arhivate pe o perioada de 10 ani conform Legii contabilității nr. 82/1991. Vă asigurăm că toate datele cu caracter personal transmise partenerilor sunt tratate în mod confidențial, aceștia din urmă respectînd cerințele legale în momentul procesării și utilizării datelor în baza clauzelor de confidențialitate din contractele încheiate cu noi.

 • 3. Scopurile și temeiul juridic ale prelucrarii datelor
  • 3.1. Scopul activitatilor

   Scopul activităților noastre de prelucrare a datelor cu caracter personal, dacă nu este statuat sau nu se specifică altfel, este: urmărirea propriilor scopuri de afaceri.

  • 3.2. Principiile prelucrării datelor cu caracter personal

   Prelucrarea datelor cu caracter personal de catre 4pneuri.ro este bazată pe principiile de echitabilitate și transparență față de persoana vizată, iar datele sunt colectate cu scopuri explicite și legitime și nu sunt prelucrate ulterior intr-un mod incompatibil cu aceste scopuri. Datele colectate sunt adecvate, relevante și limitate la ceea ce este necesar în raport cu scopurile în care sunt prelucrate.

  • 3.3. Temeiurile juridice ale prelucrării

   Utilizăm diferite baze juridice pentru prelucrarea datelor, dupa cum urmeaza:

   1. persoana vizată și-a dat consimțământul pentru prelucrarea datelor sale cu caracter personal în scopul cumpărării de bunuri la momentul plasării comenzii pe 4pneuri.ro (Articolul 6(1)(a) RGPD) ;
   2. prelucrarea este necesară pentru executarea unui contract la care persoana vizată este parte sau pentru a face demersuri la cererea persoanei vizate înainte de încheierea unui contract (Articolul 6(1)(b) RGPD);
   3. prelucrarea este necesară în vederea îndeplinirii obligației legale care ne revine pentru executarea contractului/comenzii înregistrate pe 4pneuri.ro (Articolul 6(1)(c) RGPD).

   Mai multe informații referitoare la detaliile privind implementarea temeiurilor juridice sunt incluse în secțiunea 3.4 de mai jos.

  • 3.4. Exemple de date prelucrate și temeiuri juridice

   Scopul colectării, moduri de prelucrare și temeiul juridic al prelucrării datelor cu caracter personal aferente contractului/comenzii.

   Procesarea comenzii lansate prin magazinul virtual (sau recepționate la telefon apoi inregistrate în sistemul financiar contabil), la completarea formularului electronic de înregistrare a datelor pentru emitere factură, completat de persoana vizată are ca temei juridic executarea contractului.

   Plata on-line a cumpărăturii se execută prin transfer de date către platforma de tranzacții securizate 3D Secure care presupune redirecționarea persoanei vizate în momentul efectuării plății pe o pagina securizată unde înregistrarea fiecărui deținator de card se face prin atribuirea unui cod de autorizare pentru fiecare tranzacție online, și are ca temei juridic 2 apecte - executarea contractului pe de o parte și cerința de securitate a operatorului de plăți on-line care exclude colectarea și păstrarea datelor despre cardul bancar al persoanei vizate pe 4pneuri.ro pe de altă parte.

   Autorizare plăți/tranzacției on-line se execută prin transmitere date prin formular electronic în aplicația securizată pusă la dispoziție de banca cu care colaborăm, completat de operatorul 4pneuri.ro și are ca temei juridic executarea contractului și cerința de securitate a băncii.

   Livrarea bunurilor comandate prin curier se execută prin Transmitere date în formular electronic în aplicația securizată pusă la dispoziție de firma de curierat cu care colaborăm, completat de operatorul 4pneuri.ro și are ca temei juridic executarea contractului.

   Arhivarea datelor contabile are temei juridic Legea contabilitatii nr. 82/1991 și este pe un termen de 10 ani.

 • 4. Drepturile si opțiunile dvs. cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal
  • 4.1. Orice solicitare care privește prelucrarea datelor cu caracter personal și drepturile dvs. ca persoană vizată pot fi trimise la:
   1. adresa poștală: Sat Șendreni, Comuna Șendreni, nr.3, Judetul Galati, cod postal 807290; Mențiune specială: Protecție date cu caracter personal
   2. prin e-mail la adresa: protectdata@4pneuri.ro
  • 4.2. Transparența informațiilor (Art. 12 RGPD)

   Aveți dreptul de a primi informații clare, transparente, usor de înțeles și usor accesibile cu privire la modul în care prelucrăm datele dvs., inclusiv detalii privind drepturile în calitate de persoană vizată. Aceste informații despre datele cu caracter personal, scopul și modul în care noi prelucrăm datele dvs. sunt incluse în prezenta Politică de confidențialitate.

   Înainte de a da curs oricărei solicitări privind drepturile dvs., ne vom asigura că sunteți titularul datelor cu privire la care alegeți să vă exercitați aceste drepturi, iar pentru acest scop vă vom putea solicita unele informații/date pentru a verifica identitatea dvs., sau putem solicita mai multe detalii despre solicitarea dvs. Corespondența pe care o vom purta cu dvs. o vom putea păstra pentru a ne asigura ca ținem evidența solicitărilor și răspunsurilor privind drepturile dvs.

   Vă vom furniza informații privind acțiunile întreprinse în urma unei cereri în temeiul Art. 15-22 RGPD, fără întârzieri nejustificate și în orice caz în cel mult 30 de zile calendaristice de la primirea cererii. Această perioadă poate fi prelungită cu 60 de zile calendaristice atunci când este necesar, ținându-se seama de complexitatea și numărul cererilor. Vă vom informa cu privire la orice astfel de prelungire, în termenul inițial de 30 de zile calendaristice de la primirea cererii, prezentând și motivele prelungirii termenului. În cazul în care plasați cererea în format electronic, informațiile vor fi furnizate în format electronic acolo unde este posibil, cu excepția cazului în care explicit solicitați un alt format.

   În cazul când a-ți plasat măcar o comandă pe 4pneuri.ro, și sunteți în calitate de persoană vizată, conform Art. 15-22 din RGPD, beneficiați de drepturile descrise mai jos.

  • 4.3. Dreptul de a fi informat (Art. 13-14 RGPD).

   Vă asigurăm dreptul de a primi informații clare, transparente, ușor de înțeles și ușor accesibile cu privire la modul în care prelucram datele dvs., inclusiv detalii privind drepturile în calitate de persoană vizată. Aceste informații despre datele personale, scopul și modul în care noi prelucrăm datele dvs. sunt incluse și în prezenta Politică de Confidențialitate.

  • 4.4. Dreptul de acces la datele cu caracter personal (Art. 15 RGPD).

   Vă asigurăm dreptul de a obține o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrării, în mod gratuit. Pentru orice alte copii suplimentare solicitate de persoana vizată, este posibil cazul de a percepe o taxă rezonabilă, bazată pe costurile administrative. Ne rezervăm dreptul de a refuza cererile excesive sau repetate și nejustificate.

  • 4.5. Dreptul la rectificare (Art. 16 RGPD).

   În cazul în care identificați că datele dvs. pe care le prelucrăm sunt incorecte, inexacte sau incomplete, vă vom asigura dreptul de a obține fără întârzieri nejustificate, rectificarea sau completarea datelor cu caracter personal care vă privesc, prin solicitare scrisă pe una din căile de comunicare definite în capitolul 4.1 de mai sus.

  • 4.6. Dreptul de ștergere a datelor (dreptul de a fi uitat) (Art. 17 RGPD).

   Vă asiguram dreptul de a ne solicita ștergerea datelor cu caracter personal livrate pe 4pneuri.ro din sistemele de gestionare a informațiilor operative, cu excepția cazurilor cînd datele sunt arhivate în sistemele de gestionare a informației contabile cu durata legală de păstrare timp de 10 ani în oricare dintre situațiile următoare:

   • 4.6.1. datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care le-am prelucrat anterior;
   • 4.6.2. vă retrageți consimțământul pe baza căruia sunt prelucrate datele dvs. și nu există niciun alt temei juridic pentru o prelucrare viitoare;
   • 4.6.3. vă opuneți prelucrării datelor cu caracter personal atunci când prelucrăm datele în scop de marketing direct (inclusiv, profilarea în scop de marketing direct);
   • 4.6.4. vă opuneți prelucrării datelor bazat pe interesul nostru legitim și nu putem să demonstrăm că avem motive legitime care justifica prelucrarea și care prevaleaza asupra intereselor, drepturilor si libertăților dvs.;
   • 4.6.5. datele cu caracter personal sunt prelucrate contrar legii;
   • 4.6.6. datele cu caracter personal trebuie șterse pentru a ne conforma obligațiilor noastre legale.

   Acesta nu este un drept absolut. Vom putea respinge solicitarea dvs de ștergere a datelor dacă:
   (i) suntem ținuți să ne conformam unor obligații legale de a păstra datele; sau
   (ii) dacă datele ne sunt necesare pentru constatarea, exercitarea sau apărarea drepturilor noastre în justiție.

   Puteți exercita acest drept în scris prin transmiterea unei solicitari pe una din căile de comunicare definite în capitolul 4.1 de mai sus.

  • 4.7. Dreptul de a restricționa prelucrarea (Art. 18 RGPD).

   Puteți exercita acest drept prin transmiterea în scris a unei solicitări pe una din căile de comunicare definite în capitolul 4.1 de mai sus. Vă asigurăm dreptul de a obține din partea noastră restricționarea prelucrării datelor în una din situațiile descrise mai jos:

   • 4.7.1. exactitatea datelor este contestată de dvs. (persoana vizată), pentru o perioadă care ne va permite să verificăm corectitudinea datelor;
   • 4.7.2. prelucrarea datelor este ilegală iar dvs. (persoana vizată) vă opuneți ștergerii datelor și ne solicitați restrictionarea prelucrării acestor date;
   • 4.7.3. nu mai avem nevoie de datele dvs, dar acestea sunt solicitate de dvs. (persoana vizată) pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea unor pretenții legale;
   • 4.7.4. dvs. (persoana vizată) ridicați unele obiecții cu privire la prelucrarea datelor bazată pe interesele noastre legitime, în temeiul verificării dacă motivele legitime ale 4pneuri.ro le depășesc pe cele ale persoanei vizate (adica ale dvs.).
  • 4.8. Dreptul de portabilitate (Art. 20 RGPD).

   Vă asigurăm acest drept în baza consimțământului sau executării contractului, și în mod automat, veți avea dreptul să ne solicitați transferul datelor dvs: (i) către dvs. sau (ii) către un alt operator indicat de dvs. Cea de-a doua situație presupune că aveți opțiunea de a ne solicita transmiterea datelor personale către un alt operator de date (de ex. către un operator care administrează un alt magazin virtual). Mai exact, veți putea solicita doar portarea datelor cu caracter personal dintre cele pe care ni le-ați furnizat direct în mod activ (exceptând orice date derivate sau create/ dezvoltate de 4pneuri.ro, cum ar fi spre ex. date statistice). Puteți exercita acest drept prin transmiterea unei solicitari scrise la adresa de e-mail: protecdata@4pneuri.ro. Vom transmite datele dvs. solicitate conform celor precizate aici intr-un format structurat și care permite reutilizarea lor (de ex. în format XML, JSON, CSV).

  • 4.9. Dreptul la opoziție (Art. 21 RGPD).

   Aveți dreptul de a ne solicita ștergerea datelor dvs. în oricare dintre situațiile următoare:

   • 4.9.1. Dreptul de a vă opune marketing-ului direct (inclusiv profilarea în scop de marketing direct). Vă puteți opune oricînd și dezabona la comunicările noastre de marketing direct în orice moment. Puteți face acest lucru ușor printr-un click pe linkul dezabonare în oricare e-mail trimis către dvs. In plus, puteți opta pentru retragerea consimățmîntului dvs. exprimat anterior pentru transmiterea de oferte personalizate bazate pe profilare prin e-mail. Retragerea consimțământului (prin dezabonare) nu afectează legalitatea prelucrării pe baza consimțământului înainte de retragerea acestuia.
   • 4.9.2. Dreptul de a vă opune prelucrării bazate pe interes legitim. Vă puteți opune în orice moment oricărei prelucrări de date atunci când la o astfel de prelucrare ne bazăm pe interesul nostru legitim. Puteți exercita acest drept în scris prin transmiterea unei solicitari pe una din căile de comunicare definit în punctul 4.1 de mai sus.
  • 4.10. Dreptul de opoziție privind procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri (Art. 22 RGPD).

   4pneuri.ro nu execută procese automatizate de luare decizie.

  • 4.11. Dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere (Art. 77 RGPD).

   Fără a aduce atingere oricăror alte căi de atac administrative sau judiciare, orice persoană vizată are dreptul de a depune o plângere la Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (A.N.S.P.D.C.P.), în special în statul membru în care își are reședința obișnuită, în care se află locul său de muncă sau în care a avut loc presupusa încălcare, în cazul în care consideră că prelucrarea datelor cu caracter personal care o vizează au fost încalcate. Totuși, sperăm că veți decide să discutați mai întâi cu noi, înainte de a depune orice plângeri la A.N.S.P.D.C.P. Protecția datelor dvs. este foarte importantă pentru noi și vom lua toate măsurile necesare pentru a soluționa orice problemă cu privire la controlul și securitatea datelor dvs. De asemenea, vă puteți adresa și cu diverse întrebări către A.N.S.P.D.C.P., autoritatea de supraveghere a protecției datelor din Romania. Puteți găsi unele ghiduri și linii directoare privind drepturile dvs. pe pagina http://www.dataprotection.ro/.

 • 5. Colectarea și procesarea datelor cu ajutorul cookie-urilor
  • 5.1. Principii generale

   Acceptarea cookie-urilor este obligatorie pentru efectuarea comenzii pe 4pneuri.ro.
   Pentru aceasta plasăm în computerul dumneavoastră mici fișiere cu date fără a le copia pe serverul nostru, pe o perioadă de timp, în care înregistrăm acţiunile şi preferinţele dumneavoastră (login, limbă, dimensiunea caracterelor şi alte preferinţe de afişare). Astfel nu mai trebuie să le reintroduceţi ori de câte ori reveniţi pe 4pneuri.ro sau navigaţi de pe o pagină pe alta inclisiv păstrăm informația dacă aţi acceptat (sau nu) utilizarea cookie-urilor pe site. Aveți opțiunea oricând să ștergeți sau să blocați cookie-urile. Totodată, menționăm că utilizăm cookie-urille în scopurile noatre comerciale pentru analiză și statistică. Cookie-uri de performanta/analitice de pe 4pneuri.ro colectează informații despre modul în care vizitatorii utilizează site-ul, precum paginile vizitate mai des, mesajele de eroare care apar la pagini web, etc. Aceste cookie-uri nu colecteaza informații care identifica vizitatorii. Toate informațiile despre aceste cookie-uri sunt colectate și agregate si ramân confidențiale. Acestea sunt folosite doar pentru a îmbunatăți modul în care funcționează site-ul nostru. Acest site foloseste cookie-uri Google Analytics. Informațiile colectate de către aceste cookie-uri sunt transferate și stocate de către Google pe serverele proprii, în conformitate cu practicile sale de confidențialitate. Google utilizează informațiile colectate pentru a evalua modul în care site-ul web este utilizat în vederea realizării de rapoarte privind activitatea de pe site destinate personalului nostru de marketing, precum și pentru a oferi alte servicii legate de activitatea de pe site și de utilizarea internetului în general.

  • 5.2. Utilizarea cookie-urilor prin terțe părți în scop publicitar/Re-Directionare

   Aici va puteti informa despre colectarea datelor prin intermediul Google, Inc. ca parte a Doubleclick si obiecta la colecarea de date din sectiunea Cum puteti controla cookie-urile de publicitate:
   https://www.google.com/intl/en/policies/technologies/ads/

   • 5.2.1. Utilizarea plug-in-uri Facebook

    Acest site folosește plug-in-urile rețelei sociale facebook.com, care este operat de catre Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, SUA (Facebook).

    Plugin-ul este reprezentat de un buton marcat cu litera f pe fond albastru. Puteți găsi o imagine de ansamblu a pluginurilor Facebook si a aspectului acestora aici:
    https://developers.facebook.com/docs/plugins

    Nu va exista un schimb de date cu Facebook prin accesarea directa a site-ului nostru în care plug-in-ul este integrat. Numai dacă explicit faceți clic pe butonul de plugin pe site-ul nostru și, prin urmare, vă dați acordul transmiterii de date, va fi stabilita o conexiune la serverul Facebook. Conținutul plug-in-urilor respective este trimis în browserul dvs. și integrat în pagina direct de pe Facebook. Serverul Facebook va primi apoi informațiile privind site-urile vizitate, chiar daca nu aveți un profil de pe Facebook sau nu sunteți conectat(ă) la Facebook. Informațiile (inclusiv adresa IP) vor fi trimise direct de pe browserul dvs. către un server Facebook din SUA și stocate acolo.

    Daca sunteți conectat(ă) la Facebook în acel moment, Facebook coreleaza aceste informații cu profilul dvs. personal de pe Facebook. Când utilizați funcția plug-in (de exemplu, apasând butoanele îmi place, postand un comentariu), aceste informații vor fi, de asemenea, corelate cu contul dvs.

    Facebook. Acest lucru poate fi asigurat prin logarea dvs. înainte de utilizarea plugin-ului Facebook de pe 4pneuri.ro. Informațiile în continuare vor fi publicate pe profilul dvs. de pe Facebook și vor fi afișate prietenilor de pe Facebook.

    Puteti gasi mai multe informatii despre colectarea si utilizarea datelor prin Facebook, drepturile si posibilitatile dvs. de protejare a confidentialitatii, cu instructiunea de protectie a confidentialitatii datelor de pe Facebook. Pentru a ajunge la Politica de confidentialitate a Facebook Ireland Limited, faceti clic pe urmatorul link: https://ro-ro.facebook.com/privacy/explanation

   • 5.2.2. Utilizarea plug-in-urilor Twitter (de ex., Twitter)

    4pneuri.ro include plug-in-ul serviciului de microblogging Twitter, care este operat de Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, Statele Unite ale Americii (Twitter). Plug-in-ul este marcat cu un buton alb ce are logo-ul Twitter bird pe el. Puteți găsi o prezentare generală a plug-in-urilor Twitter și a aspectului acestora aici: https://developer.twitter.com/en/docs/twitter-for-websites/tweet-button/overview

    Nu va exista un schimb de date cu Twitter prin accesarea directă a site-ului nostru în care plug-in-ul este integrat. Doar dacă explicit faceti clic pe butonul de plugin de pe site-ul nostru și, prin urmare, vă dați acordul pentru transmiterea de date, va fi stabilită o conexiune la serverul Twitter. Conținutul plug-in-urilor respective este apoi trimis pe browserul dvs. și integrat în pagină direct prin Twitter. Prin aceasta integrare, Twitter va primi apoi informațiile pe care browserul dvs. le-a urmărit pe site-ul nostru, chiar dacă nu aveți un cont Twitter sau nu sunteți conectat(ă) la Twitter. Informațiile (inclusiv adresa IP) vor fi trimise direct din browserul dvs. către un server Twitter din SUA și stocate acolo. Daca sunteți conectat(ă) la Twitter, Twitter poate să coreleze aceste informații în contul dvs. Twitter. Informatiile vor fi publicate în continuare pe contul dvs. Twitter.

    Pentru scopul si domeniul de aplicare al colectarii, prelucrarii si utilizarii datelor de catre Twitter, precum și a drepturilor și a opțiunilor de configurare pentru a vă proteja confidențialitatea în legatură cu aceasta, consultați următorul link despre informațiile privind protecția datelor prin Twitter: https://twitter.com/en/privacy. Dacă nu doriți ca Twitter sa aloce datele colectate despre prezența noastră web în contul dvs. de Twitter, trebuie sa vă deconectați de la Twitter înainte de a vizita site-ul nostru sau să nu accesați plug-in-ul.

 • 6. Protejare schimb de date cu magazinul virtual 4pneuri.ro

  Pentru a asigura o protecție adecvată accesului dvs. la pagina web, magazinul nostru 4pneuri.ro utilizează protocolul HTTPS care reprezintă un protocol HTTP încapsulat într-un flux SSL/TLS care criptează datele transmise de la un browser web la un server web, cu scopul de a se oferi o credibilitate sporită de schimb a datelor cu serverul și a exclude interceptarea sau schimbul acestora.

  • 6.1. Redirecționare date către modulul de plăți online

   În cazul în care ați ales modalitatea de plată on-line cu cardul, veți fi redirectionat în momentul efectuării plății pe o pagină securizată unde este necesar să completați un formular cu informații legate de cardul dumneavoastră. 4Pneuri.ro nu transmite datele dumneavoastră înregistrate pe site ci doar suma coșului și recepționează ca rezultat doar codul tranzacției. Astfel este imposibil ca datele cardului dvs. să fie preluate de persoane neautorizate și nici de serverul 4pneuri.ro în momentul în care efectuați o plata. Pentru plățile online cu carduri de credit/debit emise sub sigla Visa și MasterCard (inclusiv Maestro) se folosește sistemul 3D Secure. Sistemul 3D Secure asigură tranzacțiilor on-line același nivel de securitate ca și în cazul unor tranzacții realizate la bancomat sau la un terminal bancar. Indiferent de moneda pe care o aveți în cont, tranzacțiile se realizează în lei, la cursul de schimb al băncii dvs. Procesarea datelor de card se face în mod exclusiv pe serverele BRD, iar 4pneuri.ro nu solicită și nu stochează datele referitoare la cardul pe care îl utilizați la achitare produse.

   Menținem garanțiile fizice, electronice și procedurale în legatura cu colectarea, stocarea și divulgarea informațiilor cu caracter personal ale clienților noștri. Aceste măsuri de securitate includ faptul că, ocazional, vă cerem să furnizați dovada identității dvs. înainte de a vă dezvalui oricare informații.

   Este important sa vă protejați împotriva accesului neautorizat la parola și la computerul dvs. în cazul în care îl partajați cu alte persoane. Trebuie să vă asigurați că ștergeți istoricul vizitelor și vă deconectați din contul utilizat.